مخاطب

شما می توانید 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، 365 روز در سال - از جمله تعطیلات - با BHHL تماس بگیرید.

  • تماس بگیرید یا پیامک کنید 833-773-2445 (BHHL)
  • ترجمه بلادرنگ به بیش از 200 زبان
  • ناشنوا یا کم شنوا؟ مخاطب MassRelay در 711، یا از ارائه دهنده رله ویدیو یا عنوان انتخابی استفاده کنید. پیام‌های شما به یکی از کارکنان BHHL ارسال می‌شود و پاسخ‌های آنها برای شما تایپ می‌شود.
  • چت کن

اینفوگرافیک BHHL - سلامت روانی عاطفی یا استفاده از مواد را می خواهید