در یک بحران؟

خدمات بحران

اگر شما یا کسی که به او اهمیت می دهید در حال داشتن یک سلامت روان یا اورژانس مصرف مواد، می توانید 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته با ما تماس بگیرید.

  • تماس / پیامک 833-773-2445 (BHHL)
  • برای افراد ناشنوا یا کم شنوا تماس بگیرید MassRelay در 711و می‌توانید پیام‌هایتان را به هرکسی که تماس می‌گیرید ارسال کنید و پاسخ‌های آن‌ها را برای شما تایپ کنید.
  • چت کن