[Chuyển đến nội dung]

Nhận trợ giúp ngayGọi hoặc nhắn tin 833-773-2445
Trò chuyện ở đây Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn 24/7, kể cả ngày lễ.

Trải qua một thời gian khó khăn? Trợ giúp là ở đây.

Bạn hoặc người mà bạn quan tâm có đang phải vật lộn với sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng chất kích thích không? Trong khủng hoảng, hoặc làm việc chăm chỉ để ngăn chặn một? Có thể khó biết nơi để nhờ giúp đỡ.

Bạn đến đúng chỗ rồi đấy.

Giới thiệu về Đường dây Trợ giúp Sức khỏe Hành vi Massachusetts

Đường Dây Trợ Giúp Sức Khỏe Hành Vi Massachusetts (BHHL) luôn sẵn sàng kết nối bạn trực tiếp với trợ giúp lâm sàng, khi nào và ở đâu bạn cần. Ngay cả khi bạn không chắc mình có thể cần loại trợ giúp hoặc điều trị nào, chúng tôi có thể giúp hướng dẫn bạn.

  • Nó miễn phí, bảo mật và không cần bảo hiểm y tế.
  • Thông dịch thời gian thực với hơn 200 ngôn ngữ
  • Điếc hoặc khiếm thính? Liên hệ MassRelay tại 711

Đường dây Trợ giúp Sức khỏe Hành vi là một dịch vụ của Khối thịnh vượng chung Massachusetts, được điều hành bởi Hiệp hội Sức khỏe Hành vi Massachusetts (MBHP).

Tìm hiểu thêm
Bỏ để qua phần nội dung