[Chuyển đến nội dung]

Nhận trợ giúp ngayGọi hoặc nhắn tin 833-773-2445
Trò chuyện ở đây Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn 24/7, kể cả ngày lễ.

Bạn hoặc người mà bạn quan tâm có đang phải vật lộn với sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng chất kích thích không?
Trợ giúp là ở đây.

Giới thiệu về Đường dây Trợ giúp Sức khỏe Hành vi

Giới thiệu về Đường dây Trợ giúp Sức khỏe Hành vi Massachusetts

Đường Dây Trợ Giúp Sức Khỏe Hành Vi Massachusetts (BHHL) luôn sẵn sàng kết nối bạn trực tiếp với trợ giúp lâm sàng, khi nào và ở đâu bạn cần. Ngay cả khi bạn không chắc mình có thể cần loại trợ giúp hoặc điều trị nào, chúng tôi có thể giúp hướng dẫn bạn.

  • Nó miễn phí, bảo mật và không cần bảo hiểm y tế.
  • Thông dịch thời gian thực với hơn 200 ngôn ngữ.
  • Điếc hoặc khiếm thính? Liên hệ MassRelay tại 711hoặc sử dụng nhà cung cấp phụ đề hoặc chuyển tiếp video mà bạn chọn.

Đường dây Trợ giúp Sức khỏe Hành vi là một dịch vụ của Khối thịnh vượng chung Massachusetts, được điều hành bởi Hiệp hội Sức khỏe Hành vi Massachusetts (MBHP).

Tìm hiểu thêm
Cảm ơn bạn đã liên hệ. chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Các trường bên dưới là tùy chọn và sẽ chỉ được sử dụng để theo dõi sự cho phép của bạn và/hoặc để đảm bảo an toàn cho bạn.